Literaire Estafette VII

 

Literaire Estafette

VII


op de Boekenbeurs

donderdag 6 november 2014


organisatie

Tony RomboutsUitgave

Vereniging van Vlaamse Letterkundigen v.z.w.

Antwerpen 2014Lieve Lezer,


Ook in 2014 organiseerde de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen op de Boekenbeurs voor Vlaanderen in Antwerp Expo een Literaire Estafette met zeventien van haar leden.

Deze twee uur durende manifestatie had plaats op donderdag 6 november 2014 vanaf 16.00 uur in de Groene Zaal.


Ten behoeve van de geïnteresseerden werden alle teksten die werden voorgelezen verzameld in deze digitale publicatie.


Zelfs de volgorde van de sprekers werd gerespecteerd zodat u zich een nauwgezet beeld kunt vormen van wat er tijdens deze namiddag op de Boekenbeurs werd gepresteerd.


Vooraf krijgt u de lijst van de deelnemers, gevolgd door de tekst waarmee zij werden aangekondigd.


Er is één uitzondering: 6 november 2014 was een nationale stakingsdag waardoor het openbaar vervoer in Antwerpen totaal was ontregeld. Daardoor was auteur Albert Verleyen uit Tielt in de onmogelijkheid om de Boekenbeurs te bereiken. Omdat dit volledig buiten zijn wil gebeurde en een geval van heirkracht was, werd zijn tekst toch in deze verzameling opgenomen.


Ik wens u nog veel leesgenot.


Tony Rombouts

voorzitterDeelnemers

in volgorde van optreden (klik op de naam voor de teksten)


Gust Van Brussel is ook deze keer de nestor van onze zevende literaire estafette op de boekenbeurs. Hij publiceerde romans en gedichten; Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1957 en zijn jongste, ‘Het onbereikbare licht’, enkele maanden geleden. Zijn eerste roman verscheen in 1960 en van zijn 23ste roman, ‘De cyclamenman’ verscheen onlangs een nieuwe druk in Nederland.


Mark Meekers publiceerde 24 bundels poëzie, 1 roman, 3 kunstmonografieën, 2 essaybundels, stelde 29 bloemlezingen en verzamelbundels samen. Hij schreef kortverhalen, recensies, chanson- en liedteksten. Hij was dorpsdichter van Doel (2007-09), poëzie-ambassadeur van Vlaams-Brabant (2009) en Eregast op het “Woordfees” (Windhoek 2013). Onlangs verscheen bij Uitgeverij P ‘de bundel ‘Salto Vitale’ een bloemlezing uit dertig jaar poëzie. Onder zijn echte naam Marcel Rademakers is hij actief als beeldend kunstenaar.


Roger Nupie debuteerde in 1983 met ‘Ivoren Weemoed’. Zijn poëzie is soms zeer gebald, dan weer lichtvoetig, dan weer erotisch of weemoedig. Enkele titels: ‘Niets is aanweziger dan’, ‘Zo verander je van lichaam’, ‘Haar Handschrift’, ‘Abrikozen voor Ali’ en Lighthouse/Lichthaus. Zijn jongste bundel ‘Versteend, verstild’ verscheen vorig jaar. Nupie is bovendien een virtuoos in het brengen van poëzie in diverse theaters waar men hem meermaals kan zien optreden.


Gerda Berckmoes publiceerde gedichten in verschillende literaire tijdschriften, onder meer in Vlaanderen, Letters Leuven en Poëziekrant. Zij was redactielid van Point en Letters leuven. Haar negende dichtbundel ‘Reconstructie’ is enkele weken geleden bij uitgeverij Het Punt uitgegeven.


Martin Carrette debuteerde in 2006 met de dichtbundel ‘Boswording’. Daarna verscheen de bundel ‘Echo’s van Raveel e.a.’ en werd hij aangesteld als eerste stadsdichter van Deinze. Hij werd ook reeds meermaals bekroond met literaire prijzen. Zijn derde dichtbundel kreeg als titel ‘De Kleinmansuite’. In zijn jongste bundel ‘Alles viel samen’ verzamelde hij de gedichten die hij als stadsdichter van Deinze produceerde.


Bert Bevers werd geboren in het Noord Brabantse Bergen op Zoom. Hij woont en werkt echter reeds jaren in hartje Antwerpen. Hij schrijft niet alleen gedichten maar fotografeert ook en vervaardigt monotypes die hij regelmatig exposeert. Hij debuteerde in 1972 met ‘Berichten uit een doolhof’. Sindsdien volgden er regelmatig nieuwe publicaties, waaronder  de verzamelbundel ‘Afglans’, eind vorig jaar gevolgd door een tweede verzamelbundel ‘Eigen terrein’, met de gedichten die hij schreef van 1998 tot 2013.


Chris Van de Rijck is als pedagoge verbonden aan de Hogeschool Antwerpen ( Artesis), Zij schrijft vooral Japanse poëzie met aanvullend reflecties over mens en natuur.

Daarnaast beoefent ze af en toe ook de vrije poëzie.

Ze publiceerde in diverse bloemlezingen en is lid van de haikukern Wilrijk.


De cursiefjes van Marcel van Passel vallen bij het publiek bijzonder in de smaak. Er verschenen reeds drie bundels van in druk: ‘Kruimels’, ‘Zoethout’ en ‘Zomerdag’. Bovendien publiceerde hij nog de novelle ‘Kleefkruid’. In 2008 werd hij aangesteld als stadsverhalenschrijver van Diest, een functie die uiteraard ook reeds tot een nieuwe publicatie heeft geleid.


Willem Persoon debuteerde in 1972 met een gestencilde dichtbundel uitgegeven in eigen beheer. Enkele weken geleden verscheen onder de titel ‘Persoonlijk’ zijn tiende dichtbundel. Het is een verzameld werk van 416 pagina’s waarin al zijn vorige bundels werden opgenomen, vervolledigd met een aantal nieuwe gedichten.


Nicole Van Overstraeten is geboren en getogen in Halle. Zij debuteerde in 1989 met de dichtbundel ‘De dagen van de winter’.  Na haar debuut verschenen nog de dichtbundels ‘Jagen’ en ‘Sapkracht’  gevolgd in het voorjaar van 2012 door ‘De tuinen van Thevenet’. Het gedicht ‘Roses tremières’ uit deze bundel werd genomineerd bij de 100 beste gedichten van de VSB Poëzieprijs in Nederland en Vlaanderen. 


Philippe Cailliau debuteerde in 1975 met de dichtbundel ‘De Moordenaar en zijn Vroedvrouw’, gevolgd door ‘De Tocht naar Cloaca’ (1976), ‘De leer van Etymon & Hoe meervoudig dit Lieve Lichaam (1980) en ‘Wedersamenstelling’ (1981). Na een periode van zwijgen door fysieke moeilijkheden is hij er vanaf vorig jaar terug met de publicatie van ‘Het boek nul’, nu reeds gevolgd door de dichtbundel ‘Niets verloren’.


Albert Verleyen publiceerde diverse teksten in tijdschriften  en debuteerde als dichter in 2012 met de bundel ‘Primum vivere… naïeve gedichten’. Hij werkte ook samen met graficus Luc Martinsen, wat leidde tot een bibliofiele uitgave met gedichten en kleurrijke linosneden  verpakt in een verzameldoos. Verleyen schreef ook nog een aantal verhalen die nog niet zijn uitgegeven.


Ferre Denis is de secretaris van onze vereniging. Hij is tevens voorzitter van de Antwerpse Haiku-kern. Hij is een grootmeester in het beoefenen van Japanse verstechnieken, zoals senryu, kyoka en vooral haiku. Zijn werk in dit genre is vermaard en bekend tot in Japan, waar hij bekroond werd met de ‘First Prize, Nagoya’ in 1997. Hij publiceerde, naast ontelbare bloemlezingen, de bundels ‘Rimpelingen’, ‘Met weinig woorden’ , ‘Soms een glimlach’ en ‘Een andere taal’. Zijn jongste haikubundel kreeg als titel ‘Met een knipoogjel’.


Paul Van Dessel is beeldend kunstenaar en schrijver. Hij publiceerde een tiental teksten en gedichten in kunsttijdschriften en zijn debuut verschijnt binnenkort bij uitgeverij VKH-Torhout. Zijn volgende tentoonstelling loopt in december in Galerie Martin Van Blerk te Antwerpen.


Luc C Martens publiceerde gedichten in diverse literaire tijdschriften, waaronder Schoon Schip, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Opspraak, en De Blauwe Engel. Zijn eerste bundel ‘Hoop op stille muren’ verscheen in 2012 en een tweede is reeds in voorbereiding. In 2014 werd Luc C. Martens aangesteld als tweede stadsdichter van Deinze.


Pierre Magis is een debuterend dichter en hij leest zijn verzen regelmatig voor op het vrij podium van het Antwerpse literaire café Den Hopsack. Ook op de  manifestaties van Zuiderzinnen was hij reeds meermaals te gast, alsook in het kasteel Steytelinck te Wilrijk. 


Tony Rombouts debuteerde in 1961 met ‘de makette van de ruimte en de tijd’ en nadien volgden nog een twintigtal dichtbundels, waaronder ‘De witte wandelaar’ (gedichten 1960 – 2000), ‘Een Dandy’ (2005), ‘Château Les Beaux Arts’ (2007), ‘Duo – gedichten’ in samenwerking met Rudy Witse en vorig jaar verscheen het kunstfoedraal ‘ver hulde woorden’, gedichten met grafiek van Niki Faes.